Αυτό που ονομάζουμε στρατηγική, βασικά έχει να κάνει με το να περνάμε τα ποτάμια από τις γέφυρες και να διασχίζουμε τα βουνά από τα μονοπάτια. Anatole France, 1844-1924, Γάλλος συγγραφέας, Νόμπελ 1921

Ανοδικά τα μεγέθη της Ικτίνος το Α’ εξάμηνο

13 Σεπτέμβριος, 2018

Αύξηση 47,8% παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς το πρώτο εξάμηνο 2018 και διαμορφώθηκε σε 28,50 εκατ. ευρώ, έναντι 19,28 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 11,29 εκατ. ευρώ, έναντι 6,28 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,8%. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,07 εκατ. ευρώ έναντι 5,30 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 89,8%.   

Αντίστοιχα, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 50,8% και διαμορφώθηκε σε 32,07 εκατ. ευρώ έναντι 21,27  εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων  (EBITDA) ανήλθαν σε 12,49 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 81,4%. 

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 13,85 εκατ. ευρώ έναντι 4,89 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 183%.  

Οι εξαγωγές μαρμάρου αυξήθηκαν κατά 46,6% το πρώτο εξάμηνο 2018  σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 2017 και αποτελούν το 95% του κύκλου εργασιών της εταιρείας.  
 

Read previous post:
Κ. Κρέτσου: Η Ελλάδα στις καλύτερες επιδόσεις στην υλοποίηση προγραμμάτων το 2014-2020

https://youtu.

Close