Συντηρητικός είναι αυτός που πιστεύει ότι τίποτε δεν πρέπει να γίνεται για πρώτη φορά. Thomas Fuller, 1608-1661, Άγγλος στοχαστής

Αύξηση Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατ. ευρώ το 2017

11 Ιανουάριος, 2017

Αύξηση κατά 140% παρουσίασε στο τέλος του 2016 η χρηματοδότηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τις δεκατρείς Περιφέρειες της χώρας.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση το αρχικό ποσό των 125 εκ. ευρώ του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων των Περιφερειών (αρχές του 2016), αυξήθηκε στο συνολικό ποσό των 300 εκ. ευρώ με άμεση δυνατότητα χρηματοδότησης των έργων από τις περιφερειακές αρχές. Μάλιστα σε εθνικό επίπεδο, το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, το 2017 θα ανέλθει στο ύψος του 1 δις ευρώ, αυξημένο κατά 250 εκ. ευρώ δηλαδή 33% έναντι του αντίστοιχου ποσού για το 2016.

Παράλληλα, ενισχύεται  και η δυνατότητα των Περιφερειών να αξιολογούν και να χρηματοδοτούν τις τοπικές αναπτυξιακές τους προτεραιότητες. Μάλιστα πρόσφατα ενεργοποιήθηκαν τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα για τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από επιπλέον πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας «το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αποτελεί για τη χώρα βασικό μέσο άσκησης πολιτικής για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας και την αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου, διασφαλίζοντας την συνέργια και την συμπληρωματικότητα με την αξιοποίηση των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Πρόσθεσε μάλιστα ότι στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης του πλαισίου υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων το 2016, δρομολογήθηκαν και συνεχίζονται το 2017, σχέδια δράσης προς ενίσχυση των διαδικασιών αξιολόγησης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα οι πλέον επιτακτικές αναπτυξιακές ανάγκες, με κύριο γνώμονα την κοινωνική συνοχή.

Περισσότερα στη κατηγορία Οικονομία
Ως τον Οκτώβριο εξοφλούνται όλες οι εκκρεμείς συντάξεις

Νεότερα στοιχεία για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, μερισμάτων και εφάπαξ έδωσε στη δημοσιότητα το αρμόδιο υπουργείο.

Close